Show me
About (English version)

Artist statement
Jitske Hagens laat zich in haar fotografie leiden door haar blik op het dagelijkse leven en de interactie tussen mens en omgeving. Haar werk balanceert op tegenstellingen: onbehagen, onzekerheid en angst versus geluk en rust; werkelijkheid of fictie, menselijke aanwezigheid versus afwezigheid. De kwetsbaarheid van die balans komt tot uiting in zwaartekracht, vertraging, versnelling, stilstand en explosie – die kunnen het evenwicht elk moment verstoren.

In opdracht
Jitske Hagens (1985) woont en werkt in Groningen. Sinds haar afstuderen aan Academie Minerva (2008) is ze zelfstandig fotograaf. Naast haar vrije werk fotografeert Jitske ook in opdracht. Ze denkt mee over concept, identiteit en huisstijl en in overleg met de opdrachtgever zoekt ze naar functionele en spannende fotografische oplossingen waarbij haar autonome kwaliteit zichtbaar blijft en zich uit in heldere en tegelijkertijd raadselachtige beelden. Onder haar klanten rekent ze: Gemeente Groningen, Grand Theatre Groningen, Platform Gras, Provincie Drenthe en Puur Noord Nederland.

Kritische noot van colomnist Ruth Loos
(gedeelte uit recensie galeries.nl augustus 2009)

(...)

Er zit vaak iets bevreemdends aan de ogenschijnlijke romantische settingen waar de beelden van Jitske Hagens zich in af spelen. Wat zien we? Wat zien we niet? Wat was er te zien? Hagens vat in een beeld zowel de menselijke aanwezigheid als afwezigheid. Een vertaling naar het verkeren tussen gedachtenvol en betekenisloos. Waar de grenzen tussen realiteit en fictie elkaar altijd kruizen.

In vele foto's verschijnt niet de mens, maar een tijdelijk of vergoed verlaten omgeving, binnenshuis of buitenshuis. In de reeks waar de mens geportretteerd wordt, zien we zelden een aangezicht. Haar, een masker, takken, een prent worden gebruikt om zich, in het beeld, aan het beeld t onttrekken. Anonimiteit waarin de fotografe spanning zoekt, in de rust. En poezie, in de spanning. Geen concrete onderwerpen maar de notie van 'rust' als rode draad. En hoe die rust zich, gebonden aan wel uitgekozen plekken, kan manifesteren als geheimzinnig romantisch.

"Hagens' beelden zijn niet opdringerig. Integendeel. We worden als kijker alleen gelaten. Met onze emoties die worden aangesproken: intimiteit, verlatenheid, liefde, gemis, vervulling, vlucht, broos geloof, tijdelijkheid- een ode aan een zachte raadselachtigheid".

(...)
Works for

- Grand Theatre Groningen
- COB10
- Eemspop
- Firma Folkertzn.
- IMC weekendschool
- Joris Teepe
- Gemeente Groningen
- L.E.F.
- Marketing Groningen
- Nijestee
- Puur Noord Nederland
- Platform GRAS
- Provincie Drenthe
- Psychologen praktijk Ineke Bosch
- Sjaak&co
- Stichting creatieve stad
- Twist
- Vereniging Hendrik de Keyser
- Ventoboreale
- Volle zalen
- de Zaai-ster


Exhibitions

2010
- Zomersalon 2010
  Anderwereld gallery, Groningen (group)

2009
- Inter-Art city Festival
  Brussels (group)
- Constellations
  Wep, Noorderlicht festival, Groningen (group)
- Kunstuitleenschatten
  CBK Groningen (group)
- Aanstormend talent
  Gallery de Lawei, Drachten (group)
- Deurbraak
  Sociale dienst Groningen (duo)

2008
- Prikkels
  CBK Groningen (group)
- Usva gallery 10, Groningen (solo)
- Final Graduation
  Academie Minerva, Groningen (group)

2007
- Photomeerings
  Luxembourg (group)
- Libary Groningen (solo)

2006
- Image Fusion
  Hanzehogeschool Groningen (group)
- Grand Theatre, Groningen (solo)


Publications

- Gup Guide to unique photography # 15
- Elle wonen
- A10 new European architecture #31
- Elsevier
- Hanze mag #3
About (Nederlandse versie)

Artist statement
In her photography, Jitske Hagens is guided by her view on daily life and the interaction between people and their surroundings. Her work finds the balancing point between contrasts of happiness and discontent, tranquility and uncertainty, truth and fiction, human presence or absence. The tenious nature of this balance is brought to light by its vulnerability to the forces of gravity, stagnation, deceleration or acceleration that threaten to shatter the stability at any moment.

Commission
Jitske Hagens lives and works in Groningen, The Netherlands. She has been working as a freelance photographer since her graduation from the Minerva Academy of Art in 2008. In addition to her personal work in photography, Jitske also accepts commissions for both conceptual and identity-driven projects. In collaboration with her client, she explores effective and exciting photographic solutions that express her unique vision in images that are clear yet mysterious. Amongst her clients are: Municipality of Groningen, Grand Theatre Groningen, Platform Gras, Province of Drenthe and Puur Noord Nederland.

Critical note of colomnist Ruth Loos
(part of a dutch review galeries.nl August 2009)

(...)

Er zit vaak iets bevreemdends aan de ogenschijnlijke romantische settingen waar de beelden van Jitske Hagens zich in af spelen. Wat zien we? Wat zien we niet? Wat was er te zien? Hagens vat in een beeld zowel de menselijke aanwezigheid als afwezigheid. Een vertaling naar het verkeren tussen gedachtenvol en betekenisloos. Waar de grenzen tussen realiteit en fictie elkaar altijd kruizen.

In vele foto's verschijnt niet de mens, maar een tijdelijk of vergoed verlaten omgeving, binnenshuis of buitenshuis. In de reeks waar de mens geportretteerd wordt, zien we zelden een aangezicht. Haar, een masker, takken, een prent worden gebruikt om zich, in het beeld, aan het beeld t onttrekken. Anonimiteit waarin de fotografe spanning zoekt, in de rust. En poezie, in de spanning. Geen concrete onderwerpen maar de notie van 'rust' als rode draad. En hoe die rust zich, gebonden aan wel uitgekozen plekken, kan manifesteren als geheimzinnig romantisch.

"Hagens' beelden zijn niet opdringerig. Integendeel. We worden als kijker alleen gelaten. Met onze emoties die worden aangesproken: intimiteit, verlatenheid, liefde, gemis, vervulling, vlucht, broos geloof, tijdelijkheid- een ode aan een zachte raadselachtigheid".

(...)
Works for

- Grand Theatre Groningen
- COB10
- Eemspop
- Firma Folkertzn.
- IMC weekendschool
- Joris Teepe
- Gemeente Groningen
- L.E.F.
- Marketing Groningen
- Nijestee
- Puur Noord Nederland
- Platform GRAS
- Provincie Drenthe
- Psychologen praktijk Ineke Bosch
- Sjaak&co
- Stichting creatieve stad
- Twist
- Vereniging Hendrik de Keyser
- Ventoboreale
- Volle zalen
- de Zaai-ster


Exhibitions

2010
- Zomersalon 2010
  Anderwereld gallery, Groningen (group)

2009
- Inter-Art city Festival
  Brussels (group)
- Constellations
  Wep, Noorderlicht festival, Groningen (group)
- Kunstuitleenschatten
  CBK Groningen (group)
- Aanstormend talent
  Gallery de Lawei, Drachten (group)
- Deurbraak
  Sociale dienst Groningen (duo)

2008
- Prikkels
  CBK Groningen (group)
- Usva gallery 10, Groningen (solo)
- Final Graduation
  Academie Minerva, Groningen (group)

2007
- Photomeerings
  Luxembourg (group)
- Libary Groningen (solo)

2006
- Image Fusion
  Hanzehogeschool Groningen (group)
- Grand Theatre, Groningen (solo)


Publications

- Gup Guide to unique photography # 15
- Elle wonen
- A10 new European architecture #31
- Elsevier
- Hanze mag #3